Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

Protišoková ochrana je opatření na ochranu elektrických zařízení, které má za cíl zabránit lidem a zařízením před úrazy elektrickým proudem při dotyku s napájecím zdrojem. podle různých aplikačních scénářů lze ochranu proti šoku rozdělit na průmyslovou, domácí, lékařskou a další typy. mezi běžná zařízení protišokové ochrany patří svodové chrániče, přepěťové chrániče, uzemňovací ochranná zařízení atd. tato zařízení mohou při poruše elektrického zařízení nebo při dotyku lidského těla s napájením včas přerušit napájení a zajistit tak osobní bezpečnost a normální provoz zařízení.

Zobrazeno 1 až 49 z 292 (6 stránek)